Zarząd
zdjęcie dr hab. Michała Białkowskiego

dr hab. Michał Białkowski,
prof. UMK

Prezes

zdjęcie Ewy Zduńskiej

Ewa Zduńska

Wiceprezes

zdjęcie Kamili Maj

Kamila Maj

Wiceprezes

zdjęcie Marty Czyżak

dr Marta Czyżak

Sekretarz

zdjęcie Ewy Gąsiorowskiej

Ewa Gąsiorowska

Skarbnik

zdjęcie Moniki Dejneko Białkowskiej

Monika Dejneko-Białkowska

Pełnomocnik zarządu

zdjęcie Cecylii Iwaniszewskiej

dr Cecylia Iwaniszewska

Honorowy Prezes