O klubie

Jesteśmy stowarzyszeniem katolickim działającym od 1957 r. Skupiamy osoby, które pragną pogłębiać swoją formację duchową i intelektualną w oparciu o nauczanie społeczne Kościoła katolickiego. Szczególne znaczenie mają dla nas idee Soboru Watykańskiego II: dialog, otwartość i ekumenizm. Zapraszamy do aktywności w Kościele i we współczesnym świecie. Przyjdź do nas, aby podjąć refleksję nad kondycją chrześcijaństwa i człowieka, uczestniczyć w jezuickim wolontariacie misyjnym, służyć bliźnim.

Spróbuj razem z nami zejść z kanapy.